branding
 

agencja marketingowa

Produkcja, czyli tzw. materializacja projektu, jest ważnym etapem
w realizacji każdego zlecenia. Przekłada się ona bezpośrednio na jakość
efektów końcowych i namacalną wartość produktu. Tylko wybór najlep-
szych technologii indywidualnie przypisanych do specyfiki konkretnego
zadania pozwala nam osiągnąć nieprzeciętne rezultaty. Wybór modelu
produkcji, odpowiedniego dla potrzeb danego projektu, umożliwia
natomiast minimalizowanie kosztów realizacji.

agencja reklamowa poznań
Do rozpoczęcia procesu produkcji niezbędne jest przekazanie nam specy-
fikacji zadania wraz z wymaganiami zewnętrznymi (klienta). Specyfikacja
określa podstawowe składowe zlecenia, mówi o layoucie i kompozycji
graficznej (np. CI, wzór graficzny itp.) oraz precyzuje elementy dostar-
czane przez klienta (np. teksty, zdjęcia itp.).

Klienci, którzy nie posiadają opracowanej kreacji graficznej, mogą
skorzystać z naszych usług oferowanych przez dział kreatywny.Każda zlecana nam praca ma indywidualny tok realizacji. Klient ma mo-
żliwość uzyskania wstępnej kalkulacji cenowej, formułowanej w postaci
wyceny opartej na briefie lub wstępnych konsultacjach. Do kalkulacji
możemy także dołączyć zasady płatności.

Istnieje możliwość ustalenia harmonogramu pracy, w oparciu o który
będzie realizowane zlecenie. Harmonogram obrazuje rozłożenie działań
w czasie oraz wyznacza zadania należące do nas, jak i do klienta.


Każde nowe zlecenie traktujemy jako wyzwanie, któremu nie boimy się
sprostać za sprawą naszej wiedzy i doświadczenia.


Poznaj zadania jakie już zrealizowaliśmy i zobacz jakie przedsiębiorstwa
powierzyły nam swoje zaufanie:
CASE STUDY + KLIENCI

All rights reserved © 2006-2010, Poznań
 


Powrót do strony głównej:
agencja reklamowa poznań

 
Przejdź do działu kreatywnego:
Visual Communications Agency